5_15r_120v l5_15r_120v 5_20r_ul_120v 5_20r_cul_120v l5_20r_120v l5_30r_120v
6_15r_208_240 l6_15r_208_240 6_20r_208_240 l6_20r_208_240 l6_30r_208_240 l14_20r_240v
l14_30r_240v iec_320_230v uk_230v fr_schuko_230v schuko_230v aus_230v